Drept de retragere

DREPTUL DE DENUNȚARE UNILATERALĂ ȘI DE RETURNARE A PRODUSULUI

Clientul își rezervă dreptul de a renunța la achiziționarea produsului, în baza unei notificări scrise în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii produsului/produselor. Dacă acest termen este respectat, consumatorul nu se supune la penalități, dar va suporta costurile de retur a produsului/produselor.

Produsul/produsele pe care le comandați de la www.agricultura-ecologica.ro, vor fi acceptate ca retur doar dacă sunt în ambalajul în care au fost trimise inițial, și să nu sufere modificări ulterioare.  

Consumatorul poate returna produsul și în cazul în care:

  • Produsul nu este conform specificațiilor prezentate pe site;
  • Produsul a fost livrat greșit.

Returnarea produsului se poate face numai în baza unei înștiințări scrise, trimise la adresă de e-mail: contact@agricultura-ecologica.ro

  Formularul de retragere este următorul:

 Către:  BHS BIO INNOVATION, cu sediul în SOȘ. BRĂILEI, KM.7, BUZĂU, 120118, ROMÂNIA,  înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J10/68/2008, CUI:  RO 23074759

Subsemnatul …………………….., cu domiciliul în …………….., telefon ……………….., email …………………… vă informez prin prezență cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse: …………………….., comandate la data de ………………….. și recepționate la data de…………………….

Data

………………………………….